ZAPISNIK sa 1. Sastanka Skupštine Udruženja „Salutogeneza”

ZAPISNIK

Sa 1. Sastanka Skupštine Udruženja „Salutogeneza”

Br.: 1/2010

Sastanak je održan 18. 12. 2010. godine od 10:30h do 13:30h u sali za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu

PRISUTNI:

Prof. dr.sc.Nurka Pranjić- predsjednik Udruženja, doc. dr. sc. Meliha Memija Pozderac-predsjednik Skupštine Udruženja, dr. Ivo Šandrk, dr.Selma Omanović- Karakaš, prim.dr.Ahmed Šečić, dr. Sakib Meštrovac, dr. Mirsad Peco, dr. Velida Hadžimejlić, dr. Malik Beširević, prim. dr.Pero Lovrić, dr. Nusreta Mulić Adilović, dr. Halima Ćutuk- Šehović, prim. dr. Olga Obradović, prim. dr.Fani Majkić, dr. Malik Vodopić, prim. dr. Adnana Karalić, mr. sc. Elma Ibrahimpašić, dr. Mujo Čardaković, dr. Ferid Hadžiselimović, dr. Sead Šertović, dr. Melisa Hadžiabdić, dr. Emina Čustović-Lučić, dr. Hatidža Kurtović, dr. Nermina Hadžihasanović, dr. Uzejfa Mimić, dr. Envera Beslija, dr. Berka Seferović, dr. Nejra Ljubunčić, dr. Dinka Pavić Šarić, prim. dr Mirsad Mulaomerović , mr. sc. Sanja Brekalo- Lazarević, mr. sc. Nehra Mosorović, Alma Mujačić, diplomirana medicinska sestra, sekretar Udruženja, Eldina Hanić, medicinska sestra.

DNEVNI RED

 1. Uvodna riječ sa osvrtom na Statutarne ciljeve Udruženja i ulogu članova Udruženja-predsjednica skupštine Udruženja- doc. dr. sc. Meliha Memija Pozderac
 2. Gdje smo mi? Internacionalne organizacije od značaja za razvoj i reformu medicine rada u Bosni i Hercegovini.- prof. dr. sc. Nurka Pranjić, predsjednica Udruženja
 3. Rasprava na temu strategija razvoja medicine rada Bosne i Hercegovine –moderator prof. dr. sc. Nurka Pranjić, predsjednica Udruženja
 4. Škola za kontinuiranu edukaciju i licenciranje kompetencija u medicini rada-moderator prof.dr.sc.Nurka Pranjić, predsjednica Udruženja
 5. Podjela pristupnica za članstvo, registracija

Rasprava po dnevnom redu:

1.

Jednoglasno usvojen plan dnevnog reda Udruženja „Salutogeneza“.

2.

U uvodnoj riječi prisutnima se obratila, poželjela dobrodošlicu i pozdravila doc. dr. sc.Meliha Memija Pozderac. Upoznala je prisutne da je Osnivačka Skupština Udruženja održana 11. 03. 2010. godine u Tuzli, kada je donesena je odluka o osnivanju Udruženja. Uradila se potrebna dokumentacija i provele su se sve potrebno za registraciju Udruženja. Udruženje je registrirano i Statut ovjeren od strane Federalnog Ministarstva pravde Sarajevo, pod rednim brojem 04.- 05.-2-1026/10 na dan 21. 07. 2010. godine. Prezentirani su ciljevi Udruženja i uloga članova Udruženja. Članovi Udruženja su upoznati sa aktima Udruženja. Predsjednica Skupštine je napomenula da je Udruženje veliki uspjeh.

Jednoglasno je izabrano radno predsjedništvo u sastavu (predstavnici različitih kantonalnih jedinica): prim. dr. Rešad Numić, prim. dr. Berka Seferović, prim. dr. Mirsad Mulaomerović, dr.Fadil Pašić, mr. sc. Sanja Brekalo-Lazarević.

3.4.5.

Prof.dr.sc. Nurka Pranjić je upoznala prisutne o značaju i ulozi internacionalnih udruženja za medicinu rada u BiH. Predstavila je umrezenu saradnju Medjunarodne organizacije rada (ILO), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Internacionalne komisije za medicinu rada (ICOH) i Evropskog udruzenja specijalista medicine rada EASOM. Ko kreira smjernice razvoja medicine rada i zakonodavstvo- obaveze naše zemlje u tom jedinstvu (potpisnica ILO, WHO, UN). Treba ojačati odnose Federacije BiH sa Republikom Srpskom. Imaćemo WEB stranicu tako da ćemo lakše komunicitai i lakše ćemo djelovati u okviru Udruženja.

6.

RASPRAVA

Evaluacija problema medicine rada u Federaciji Bosne i Hercegovine – rasprava

 • U Livanjskom kantonu je struka medicine rada ugrožena- jedan liječnik pred penzijom. Nema novih specijalizacija;
 • Treba odrediti i licencirati kompetencije, primjerice znati ko može raditi preventivne, periodične, sistematske i prethodne preglede.;
 • Moramo imati za sve to krovnu instituciju za nadzor. Mi bez federalne jedinice ili bole nacionalne institucije ne možemo u EU. Trebamo se udružiti, jer samo tako možemo razvijati struku i podizati joj ugled; -Treba da postoje smjernice za rad, za sistematske i dr. zadaće u medicini rada, ne može svako obavljati poslove za izdavanje ljekarskih uvjerenja za vozačku dozvolu i dr. svi rade sve. Licenciranjem kompetencija u struci bi se znalo ko šta može raditi. Jedan dio posla ne može raditi nitko drugi osim specijalista medicine rada.

7.

Podjela pristupnica za članstvo, registracija

Prisutni su popunili pristupnice. Dogovorili smo se o iznosu mjesečne članarine Udruženja u visini od 10 KM za ljekare i 5KM za medicinske sestre- tehničare. U Udruženje se mogu učlaniti svi koji su stručnjaci i simpatizeri medicine rada, liječnici specijalisti medicine rada, izabrani liječnici u porodičnoj i općoj medicini, liječnici drugih specijalnosti, sestre, socijalni radnici, psiholozi, inženjeri zaštite/ sigurnosti na radu i stručnjaci drugih profila. Članarina se reguliše prema Statutarnim odlukama. Predloženo je da se pokuša realizacija članarina preko platne liste.

Data je podrška učlanjenju u Udruženje jednoglasno. Za 15 dana (do 05.01.2010) je potrebno dostaviti pristupnice na adresu: prof.dr.sc. Nurka Pranjić, Univerzitetska br.1., 75000 TUZLA.

Iz svake zdravstvene ustanove se bira po jedan kandidat koji je zadužen da dostavi zapisnik sa posljednjeg sastanka. Do 31.01.2011.g dostaviti povratnu informaciju. 26.03.2011.g je zakazan sledeći sastanak Udruženja u Mostaru na koji će biti pozvani predstavnici RS.Treba obavijestiti F Ministarstvo zdravstva da Udruženje postoji kao i Kantonalna ministarstva i ministarstvo rada. Doc.dr.sc.Pozderac je obavijestila medije o današnjem sastanku ali se nije niko odazvao.

ZAKLJUČAK

 1. Nakon podjele pristupnica, obaveza je prisutnih da ih u svojim matičnim ustanovama popune
 2. da animiraju i ostale kolege koje rade u medicini rada ili su u bliskom profesionalnom kontaktu sa medicinom rada, da se pridruže Udruženju
 3. da se u Udruženje pozovu srednje i više medicinsko osoblje
 4. da se pristupnice dostave najkasnije za 15 dana/do 05.01.2011.g na adresu Prof.dr.sc.Nurka Pranjić, Univerzitetska br.1. Medicinski fakultet 75000 Tuzla
 5. Članarina za ljekare, psihologe i sl. je 10 KM, a za sestre 5 KM i uplaćivat će se preko platnih lista na broj računa Udruženja koji će biti naknadno dostavljen svim članovima
 6. dogovoreno je da sleeći sastanak Udruženja bude u Mostaru 26.03.2010. za koji je zadužen kolega iz Mostara
 7. Stupiti u kontakt sa Udruženjem u RS i dogovoriti sastanak te razmotriti mogućnosti zajedničkog djelovanja i rada
 8. Obavezno putem medija obavijestiti o formiranju Udruženja, njegovoj ulozi i značaju
 9. Izvod iz zapisnika dostaviti svim prisutnim članovima Udruženja na sastanku u Sarajevu 18.12.2010.g.

NAPOMENA: Osnivački sastanak za Tuzlanski kanton i Brčko Distrikt održan je 18. 11. 2010. u Hotelu Tuzla sa istim gore navedenim dnevnim redom.

U ime radnog predsjedništva
prim. dr.Rešad Numić

sekretar Udruženja
Alma Mujačić, diplomirana medicinska sestra

Zapisnik možete preuzeti OVDJE