Mehmedagic I. Fizicki stres i ukljestena abdominalna hernija, Pranjic N.

FIZIČKI STRES I UKLJEŠTENA ABDOMINALNA HERNIJA 
Mehmedagić I. 1, Pranjić N. 2, Rifatbegović A. 1, Mešić D. 1, Hasukić Š. 1 
1 Hirurška klinika, UKC Tuzla,Bosna i Hercegovina 
2 Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, Katedra za Medicinu rada, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Uklještenje već dijagnosticirane abdominalne hernije obično je izazvano povećanim fizičkim naporom, te stoga u radnom ambijentu može biti svrstano u povrede na radu. Kad se dogodi, nerijetko je komplikovano po život ozbiljnim ileusom i sepsom, te kao takvo razlog je dugom bolovanju i radnoj nesposobnosti radnika s fizičkim opterećenjema.

CILJ: Cilj nam je bio analizirati učestalost inkarceriranih abdominalnih hernija i njihovih komplikacija u radno-aktivnih pacijenata, s osvrtom na broj izgubljenih dana.

MATERIJAL I METODE: Retrospektivno smo analizirali 99 Listi bolesnika Hirurške klinike Tuzla s hirurškom intervencijom inkarceracije abdominalne hernije u 2002. godini. Izdvojeno je 52 slučaja operativnog zbrinjavanja inkarcerirane kile u radno aktivnih pacijenata (30 muškaraca i 22 žena). Dob pacijenata bila je 45,46±12,93 godine, min 20, max 65. Podatke o broju izgubljenih dana koristili smo iz obrascu br.3-00-61(hranarinske doznake) koji su popunjeni za svakog radnika sa privremenom spriječenosću za rad.

REZULTATI: Utvrdili smo da je do uklještenje abdominalne hernije bez komplikacija bilo 40 od 52, a s komplikacijama (ileus,sepsa i gangrena) u 12 od 52. Ukupan broj izgubljenih dana zbog inkarcerirane hernije je visok 3362 dana, broj izgubljenih dana u 12 komplikovanih inkarceriranih hernija iznosio je 1654, a broj izgubljenih dana u 40 nekomplikovanih slučajeva 1708. Najčešći tip hernije je hernija ingvinalis 27, i ovaj tip hernije je signifikantno najčešće komplikovan (P

ZAKLJUČAK: Značajno je učešće inkarceriranih kila u broju izgubljenih radnih dana, osobito onih s komplikacijama. Neophodno je blagovremeno dijagnosticirati pri preventivnim pregledima i operirati svaku dijagnosticiranu abdominalnu herniju, prije nego se desi inkarceracija osobito u radnika s fizičkim opterećenjima na radu. Preporučuje se herniektomija po metodi Lichenstain, ili Gilbert- metoda bez šavova, koja zahtijeva > od 2 dana hirurškog liječenja.


PHYSICAL STRESS AND INCARCERACIO OF ABDOMINAL HERNIA 

Mehmedagić I 1, Pranjić N 2, Rifatbegović A 1, Mešić D 1, Hasukić Š 1. 
1 Hirurška klinika, UKC Tuzla,Bosna i Hercegovina 
2 Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, Katedra za Medicinu rada, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Incarcerate of diagnosed abdominal hernia is oft caused by increased physical stress, and in work-environment may be classified as work accident. It complicated oft by life dangerous ileus and sepsis, and causes long-time sick leaves and work disability in workers by physical stress.

AIM: The aim was to analyse the incidences of incarcerate abdominal hernia and their complications in work active patients, with particular view on number of sick leaves days at work.

MATERIJAL AND METHODS: We retrospective analysed 99 Lists of patients of Surgical Clinic of Tuzla with surgical intervention of incarcerate abdominal hernia in 2002. We selected 52 cases of surgical intervention of incarcerate abdominal hernia in work active patients (30 men and 22 women). Patients aged was 45,46±12,93 years, min 20, and max 65. Source of information for analysing the structure of absenteeism where the data from the form no.3-00-61 that is filled in for each employee on sick-leaves.

RESULTS: There are incarcerate abdominal hernia without complication 40 of out 52, and with complication (ileus, sepsis and gangrene) in 12 of out 52. The total number of sick leaves days were high 3362 days, the number of sick leaves days in 12 complicated incarcerate abdominal hernia was 1654, and the number of sick leaves days in 40 non-complicated cases was 1708. The most frequent tip of hernia was hernia ingvinale 27, and this type significantly the most complicated in relation to other types (P

CONCLUSION: There are importance participation of incarcerate abdominal hernia in number of sick leaves days, particular ones with complications. It is need on the time diagnosed in part of a program of routine preventive examination of workers and conducted surgical intervention in all diagnosed hernia, before happened incarcerate of abdominal hernia in workers with physical stress at work. We proposed surgical intervention on method of Lichenstain, or Gilbert- method without sutures, which found > of 2 days of surgical treatment.