Jovicic D. Mikronukleus MN kod lica profesionalno izlozenih radionuklidima

UČESTALOST MIKRONUKLEUSA (MN) KOD LICA PROFESIONALNO IZLOŽENIH RADIONUKLIDIMA
Jovičić D, Bulat P, Milačić S, Kovačević R. 
Klinički centar Srbije, Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu Dr Dragomir Karajović, Deligradska 29, Beograd, Srbija i Crna Gora

CILJ: Cilj nam je proceniti radijaciona oštećenja, kao efekte ekspozicije radionuklidima, kod zdravstvenih radnika.

MATERIJAL I METODE: Genetički monitoring sproveden je CB (citohalazin-blok) mikronukleus testom kod ispitanika koji rade sa otvorenim izvorima zračenja (nuklearna medicina). Ispitivanjem je pored izložene obuhvaćena i kontrolna grupa ispitanika.

REZULTATI: Prosečna učestalost mikronukleusa (MN) na 1000 CB ćelija u grupi ispitanika koji su bili izloženi radionuklidima, iznosila je 13,7±1,5 , dok je u kontrolnoj grupi prosečna učestalost MN po binuklearnoj ćeliji iznosila 6,0±0,6. Prilikom poređenja eksponirane i kontrolne grupe konstatovano je da između ove dve grupe postoji statistički značajna razlika u broju MN (P

ZAKLJUČAK: Nastale promene u genetičkom materijalu ispitanika izložene grupe mogu se dovesti u vezu sa ekspozicijom jonizujućem zračenju, neadekvetnim merama zaštite, slabom edukacijom osoblja, individualnom osetljivošću na zračenje.


THE INCIDENCE OF MICRONUCLEI (MN) IN SUBJECTS OCUPPATIONALLY EXPOSED TO RADIONUCLIDES
Jovičić D, Bulat P, Milačić S, Kovačević R. 
Clinical Center of Serbia, Institute of Occupational Medicine and Radiological Protection Dr Dragomir Karajović, Belgrade, Serbia and Montenegro

AIM: This study presents possibilities for evaluation of radiation lesions induced by exposure to nuclides-radio at healthy workers.

MATERIAL AND METHODS: Genetic monitoring was conducted by CB micronucleus test in subjects working with open source of radiation (nuclear medicine). The study comprised two groups of subjects: one was composed of subjects occupationally exposed to nuclides radio, and to controls were those free from exposure to mutation agents.

RESULTS: The average of incidence of number of micronuclei (MN) per 1000 CB cells in the exposed subjects was 13.7±1.5, while the respective value was 6.0±0.6 in controls. Comparison of the exposed and control groups revealed significant difference (P

CONCLUSION: The changes in the genetic material of occupationally exposed subjects, can be correlated with exposure to ionising radiation, inadequate occupational protection, poor education and individual sensitivity to radiation.