Erika Zoike, Womens health in different sectors and occupation. Zene

ZDRAVLJE ŽENA U RAZLIČITIM SEKTORIMA ZANIMANJA 
Erika Zoike 
BKK Bundesverband, Essen, FRG/ Njemačka

Federalno udruženje kompanija zdravstvenih osiguravajućih fondova su publikovali godišnji zdravstveni izvještaj, uključujući razlike između pojedinih odjeljenja za poslednjih 26 godina.

CILJ: Ovaj monitoring se fokusirao od 1993. godine više na aspekte žena/muškarac u profesionalnom zdravlju i bolestima, a cilj ovog rada je rezultate istraživanja pojasniti.

MATERIJAL I METODE: Bazične činjenice ovog izvještaja uključuju 5,6 miliona slučajeva osoba ocijenjenih nesposobnošću za rad (2001. godine), odnosno za više od 5 miliona članova (osiguranika) zdravstvenih osiguravajućih fondova. Činjenice su predviđale informaciju o vrsti oboljenja, spolu, dobi, regiji, sektoru i zanimanju.

REZULTATI: Žene-radnice nisu značajne više imale izgubljenih radnih dana zbog bolovanja u odnosu na mušku populaciju, ali su one trpile od različitih vrsta oboljenja u odnosu na mušku populaciju. Osobito je enormno porastao broj izgubljenih radnih dana zbog psihičkih oboljenja u Njemačkoj sa 2.5 % (1980) na 7 % (žene: 9.2 %). Ovim zdravstvenim poremećajima najviše su zahvaćene medicinske sestre, spremačice, i najviše nezaposlene žene.

ZAKLJUČAK: Najučestalija oboljenja Žena/ radnica su muskuloskeletni poremećaji, ali im incidencija u Njemačkoj u poslednjoj deceniji opada. The most frequent types of diseases are the musculoskeletal diseases, but they have been decreasing for the past decade in Germany. Ipak ta oboljenja još uvijek ostaju ozbiljan zdravstveni problem za radnike ili poštare naprimjer.


WOMEN'S HEALTH IN DIFFERENT SECTORS AND OCCUPATION 
Erika Zoike 
BKK Bundesverband, Essen, FRG

The Federal Association of Company Health Insurance Funds has been publishing annual health reports, including the differences between branches for the last 26 years.

AIM: Since 1993 this monitoring began to focus more and more on gender aspects in occupational health and illnesses, and aim is results of this study to explain.

MATERIAL AND METHODS: The basic data include 5,6 million cases of inability to work (2001) from more than 5 million members of all company health insurance funds. The data provide information about the type of disease, gender, age, region, sector and occupation. Although women in general don't take more sick days than men, they suffer from different types of diseases. In particular, the psychiatric diseases increased enormously in Germany from only 2.5 % (1980) of all sick days to 7 % (women: 9.2 %). The most affected groups are nurses, cleaning women and above all the unemployed women.

CONCLUSION: The most frequent types of diseases in women work population are the musculoskeletal diseases, but they have been decreasing for the past decade in Germany. Nevertheless these kinds of illnesses are still striking health problems for laborers or postmen for example.