Remetic N. Zivotna i radna sredina i karcinom pluca, Tuzlanski kanton

UTICAJ ŽIVOTNE I RADNE SREDINE NA UČESTALOST KARCINOMA PLUĆA U TUZLANSKOM KANTONU

Remetić N, Živković J, Keser D, Mašić A, Dedić S, Delibegović N.
UKC Tuzla, Klinika za plućne bolesti i tbc Tuzla, Bosna i Hercegovina

CILJ: Uvođenje Registra malignih neoplazmi od 2001.godine na Klinici za plućne bolesti i tbc Tuzla, omogućava detaljniju analizu malignih oboljenja. Najučestalija primarna lokalizacija malignih neoplazmi su respiratorni i intratorakalni organi, a među njima je najveći broj registrovanih sa malignim neoplazmama pluća. Cilj našeg rada je bio retrospektivno analizirati istorije bolesti pacijenata oboljelih od karcinoma pluća u odnosu na zanimanje.

ISPITANICI I METODE: Analizirali smo, od uvođenja Registra malignih neoplazmi, istorije bolesti 145 pacijenata u 2001.godini i 214 pacijenata u 2002. godini. Muškaraca je bilo 122 (84,4%) u 2001. godini i 185 (86,44%) u 2002. godini, a žena 23 (15,86%) u 2001. godini i 29 (13,55%) u 2002. godini.

REZULTATI: Prosječna starosna dob muškaraca je bila 60 godina u 2001. godini i 64godine u 2002. godini, a žena 62 godine u 2001. godini i 60 godina u 2002. godini. Najveći broj oboljelih evidentiran je na području opštine Tuzla, zatim Lukavca, Srebrenika i Gradačca. Na prvom mjestu su bili u 2001.godini fizički radnici: 48 (33,10%), na drugom rudari 22 (15,17%), a na trećem mjestu građevinski radnici 17 (11,7%). U 2002. godini na prvom mjestu su bili fizički radnici: 45 (21,02%), zatim rudari 28 (13,08%) i na trećem mjestu zemljoradnici 26 (12,14%).

ZAKLJUČCI: 1. Najveći broj pacijenata oboljelih od karcinoma pluća u 2001. i 2002. godini činili su fizički radnici i rudari, na trećem mjestu su bili građevinski radnici u 2001. godini, dok su u 2002. godini na trećem mjestu bili zemljoradnici. Dominirali su muškarci starije dobne skupine. 2. Kod najvećeg broja ispitanika registrovan je planocelularni karcinom. 3 U obje godine na prvom mjestu po broju oboljelih od karcinoma pluća bila je opština Tuzla.

INFLUENCE OF LIFE AND WORK ENVIRONMENT TO FREQUENCY OF LUNG CARCINOMA IN TUZLA CANTON REGION

Remetić N, Živković J, Keser D, Mašić A, Dedić S, Delibegović N.
Tuzla University Clinical Centre, Clinic for Lung Diseases and TB, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

AIM: Malignant diseases can be better analysed by introducing the Malignant Diseases Register from 2001 at the Clinic for Lung disease and TB Tuzla. The most frequency primary localisation o malignant diseases are respiratory and intro-thoracic organs. Majority of registered is with lung carcinoma. Aim of our work was to analyse retrospectively case histories of patients diseased of lung carcinoma according to its occupation.

SUBJECTS AND METHODS: We have analysed, from introducing Malignant Diseases Register, case histories of 145 patients in 2001, 214 patients in 2002. There were 122 (84,4%) male in 2001, 185 (86,44%) in 2002, and 23 female (15,86%) in 2001, 29 (13,55%) female in 2002.

RESULTS: An average age was 6o years for male and 62 years for female in 2001, and male aged 64 years and female aged 60 years in 2002. The biggest number of patients was evidenced on territory of commune Tuzla, than Lukavac, Srebrenik and Gradačac. On the first place there were physical workers: 48 (33,10%), on the second place coal-miners: 22 (15,7%) and on the third place building workers: 17 (11,7%) in 2001. In the 2002, the first place were physical workers: 45 (21,2%), than coal-miners: 28 (13,08%) and on the third agriculturists: 26 (12,14%).

CONCLUSION: 1.The majority of patients diseased of lung carcinoma in 2001, 2002, was physical workers and coal-miners, on the third was building workers in 2001 but in 2002 was agriculturists. Elderly men were dominated. 2. Squamosus cell carcinoma was diagnosed in the biggest number of patients. 3. Tuzla commune was on the first place according to number of diseased in both years.