Palos i. Bronhoskopski aspekt karcionoma bronha i zanimanje pacijenata

BRONHOSKOPSKI ASPEKT KARCINOMA BRONHA U KORELACIJI SA ZANIMANJEM PACIJENATA

Paloš I, Muminović H, Šimić-Bosankić Lj, Jusić H, Kovačević S, Keser D. 
Univerzitetski Klinički Centar Tuzla, Klinika za plućne bolesti i tbc, Kabinet za respiratornu endoskopiju,Tuzla, Bosna i Hercegovina

Karcinom pluća je maligni tumor loše prognoze i skromnih mogućnosti liječenja. Vodeći je uzrok smrti na listi malignih bolesti. Na području Tuzlanskog kantona bolnička incidenca je iznosila 192,7/100 000, a bolnička prevalenca 251,8/100 000 stanovnika.

CILJ: Cilj rada je bio ispitati lokalizacije i operabilnost karcinoma bronha u odnosu na zanimanje pacijenta.

MATERIJAL I METOD: Retrospektivno smo pregledali 116 istorija bolesti. Od toga je bilo 108 muškaraca i 8 žena, u najvećem broju (89) preko 55 godina starosti. Koristili smo identifikacijske podatke, bronhoskopski i patohistološki nalaz.

REZULTATI : Najveći broj ispitanika, 105 su bili radnici: od toga na prvom mjestu fizički radnici i rudari, te na drugom mjestu zemljoradnici. Promjene su registrirane na lijevom plućnom krilu u 59 oboljelih, zatim na desnom plućnom krilu u 48 i na traheji u 9. Bronhoskopski operabilnih karcinoma je bilo u 70 pacijenata, a neoperabilnih u 46 oboljelih. Prema patohistološkom tipu, na prvom mjestu je zabilježen planocelularni tip karcinoma u 53, na drugom mjestu adenokarcinom 30, te na trećem mjestu mikrocelularni karcinom u 14.

ZAKLJUČAK: Najveći broj oboljelih su bili fizički radnici i rudari preko 55 godina starosti sa bronhoskopski operabilnim karcinomom pluća koji je zahvatao lijevo plućno krilo. Prema tipu dominirao je nemikrocelularni tip karcinoma. Ostaje otvoreno pitanje koliko je među ovim karcinomima profesionalnih oboljenja.

BRONCHOSCOPICAL APPERANCES OF BRONCHIAL CARCINOMA IN COLERRATION WITH PATIENTS OCCUPATION

Paloš I, Muminović H, Šimić-Bosankić Lj, Jusić H, Kovačević S, Keser D.
University Clinical Centre Tuzla, Clinic for Lung Diseases and TB, Cabinet for Respiratory Endoscopy, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Lung carcinoma is malignant tumour with bad prognosis and modest opportunities for healing. It is the leading cause of death on Malignant Diseases List. Hospitality incidence was 192,7/ 100 000 inhabitants and prevalence was 251,8/ 100 000 inhabitants in Tuzla Canton territory.

AIM: Aim of our work was to examine localisation of lung carcinoma and its operability according to patient occupation.

MATERIAL AND METHODS: We have inspected 116 case histories retrospectively. There were 108 male and 8 female patients, in biggest number (89) over 55 years of age. We have used identification data, bronchoscopical and pathohisological finding.

RESULTS: The biggest numbers of subject (105) were workers. On the first place there were physical workers, than coal-miners and on the third place agriculturists. We registered abnormalities on the left lung (59), than on the right lung (48) and on the tracheal part (9). There were 70 patients with bronchoscopicaly operable carcinoma and 46 patients with inoperable carcinoma. On the first place was squamosus cell carcinoma (53), on the second place was adenocarcinoma (30) and on the third place was small cell carcinoma (14).

CONCLUSION: The most of subjects were physical workers and coal-miners over 55 years of age, with bronchoscopicaly operable lung carcinoma and localisation in the left side of lung. Non small cell carcinoma type was dominated. Now is non-known how much of this carcinoma are occupational disease.