Mulaomerovic M. Otrina vida i kolorni vid u vozaca motornih vozila

ANALAZA OŠTRINE VIDA I KOLORNOG VIDA U VOZAČA MOTORNIH VOZILA
Mulaomerović M, Zahiragić A, Obradović O, Tkalčić M.
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju (ZZZR), Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Dinamičnost, visoka tehnologija i snaga današnjih prevoznih sredstava su karakteristike savremenog saobraćaja. Faktor čovjek je uzrok 80-90 % prometnih nezgoda, a nedostaci vidne sposobnosti značajno utječu na pojavu nesreća u saobraćaju. Funkcije vida imaju bitno značenje u zdravstvenoj selekciji, kako vozača A, B, C, D i E kategorije, tako i kandidata za vozače.

CILJ: Cilj nam je bio analizirati i utvrditi učestalost poremećaja vidne sposobnosti. Analizom su obuhvaćene dvije funkcije za osjet vida: oštrina vida i kolorni vid.

MATERIJAL I METODE: Izvršena je analiza zdravstvenih kartona 2970 vozača i kandidata za vozače pregledanih u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju - Sarajevo u periodu od 2000. do 2002. godine.

REZULTATI: Utvrđeno je da 34,27 % vozača i kandidata za vozače ima refrakcione anomalije ili diskromotopsije (patološki oftalmološki nalaz). Od ukupno 2565 vozača amareta i kandidata za vozače amatere patološki nalaz utvrđen je kod 953 (37,15 %), dok je od ukupno 405 vozača i kandidata za profesionalne vozače patološki nalaz utvrđen kod 65 (16,04 %).

ZAKLJUČCI: Kako su vozači amateri ravnopravni učesnici u sve gušćem gradskom i magistralnom prometu, a uz to i sve brojniji, neophodno bi bilo proširiti pregled vida i na sve ostale funkcije vida.

ANALYSIS OF PRECISION AND COLOR EYESIGHT TO THE DRIVERS OF MOTOR-VEHICLES

Mulaomerović M, Zahiragić A, Obradović O, Tkalčić M.
Institution of Healthy Safety of Workers in Traffic (ZZZR), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Dynamics, high technology and power of today's transport-vehicles are the attributes of modern traffic. The factor "a man" is the reason of 80-90 % of accidents, and defects of eyesight are having significant meanings in selection of drivers for A, B, C, D and E category and also for the future candidates who are going to be drivers.

AIM: Dealing every day with matter to issue health certificates to drivers of motor vehicles it is noticed a significant number of eyesight defects.

MATERIAL AND METHODS: By analysis were inspected two functions of eyesight: precision of eyesight and eyesight perception of colours. It was analysed 2900 of drivers and future candidates of drivers in period from 2000. - 2002. in "Institute for the health protection of the operatives in traffic - Sarajevo".

RESULTS: It is affirmed that 34,27 % of drivers and future candidates of drivers are having refraction defects or discromatopsy (analyze of abnormal eye). From total number of 2565 of amateurs drivers and future candidates of amateur drivers, abnormal eye analyze was found with 953 (37,15 %). From total number of 405 of professional drivers and future candidates of professional drivers abnormal eye analyze was found with 65 (16,04 %).

CONCLUSION: Because the reason that amateur-drivers are having the same rights in more and more heavy town and high-way traffic, and their number increase every day, it should be necessary to make checking of all functions of eyesight.