Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Welcome

Association of Occupational Health in Federation of Bosnia and Herzegovina SALUTOGENESIS

Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Proslava desetog ‘rođendana’ Sekcije za medicinu rada UEMS-a

Povodom obilježavanja EUROPSKOG TJEDNA 11. i 12. svibnja 2007. će se održati proslava desetog ‘rođendana’ Sekcije za medicinu rada UEMS-a.

Budući da su zadaće i posvećenost UEMS-a u cijelosti pa tako i njegovih sekcija, naravno sa specifičnostima za svoje područje, jako dobro poznate, želim Vas s velikim veseljem pozvati da nam se pridružite.

S prigodnim događanjima započinjemo u petak, 11. svibnja 2007. u 15.00 sati na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović

Petak, 11. svibnja:

15:00 Opening and greetings

15:15 Occupational Medicine in South Eastern European Countries

15:35 The Union of European Medical Specialists (UEMS) (Zlatko Fras)

16:00 The UEM Section of Occupational Medicine
16:20 Competencies of Occupational Medicine: the view from OPs and clients

16:35 Training Occupational Medicine in Europe

16:50 Coffee Break

17:20 The ATOM Project, Assessment Tool for Occupational Medicine. Ewan B.
Macdonald

19:00 Welcome Party

Lista sudionika

1. Prof.Dr Consol Serra, Španjolska
2. Dr.Monica Ballester, Španjolska
3. Dr. Knut Skyberg, Norveška
4. Dr. Anne-Christine B. Markset, Norveška
5. Prof.Dr Kaj Husman, Finska
6. Dr. Annette Gaessler, Njemačka
7. Prof.Dr Jasminka Godnic Čvar, Austrija
8. Dr. Elsbeth Huber, Austrija
9. Prof.Dr Ewan Macdonald, Velika Britanija
10. Dr. Tom Mcmahon, Irska
11. Dr.sc. Alenka Škerjanc (or Dr. Bojan Plehan), Slovenija
12. Prof. Dr Damian Fotache, Romunjska
13. Dr. Elena-Ana Pauncu, Rumunjska
14. Prof.Dr Nurka Pranjic, Bosna & Hercegovina
15. Prof.Dr Petar Bulat, Srbija
16. Prof.Dr Srñan i Dr. Slavica Borjanović, Srbija
17. Doc.Dr Ljiljana Kezunović, Crna Gora
18. Prim. Dr Roza Naumoska, Makedonija
19. Dr.sci. Jordan Minov, Makedonija
20. Dr. Jacques van der Vliet, Nizozemska
21. Dr. Dick Spreeuwers, Nizozemska
22. Prof.Dr Emilia Ivanovich, Bugarska
23. Dr. Luc Quaeghebeur, Belgija

Program preuzmite OVDJE

 

196 +

Članova Udruženja

54 +

Završena projekta

60 +

Edukacija

18 +

18 g. rada Udruženja

SLUČAJNE FOTOGRAFIJE

Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Örebro, novembar 2009.- dogovor o SIDA projektu
Örebro, novembar 2009.- dogovor o SIDA projektu
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada

Želite nam se pridružiti?

Preuzmite i popunite pristupnicu za Udruženje Salutogeneza...